S našimi 2000+ interimními manažérmi z nášho 

P+P PREMIUM POOL®

ponúkame manažérske know-how zo všetkých nemecky hovoriacich krajín a z východnej Európy


rýchlo + presne na mieru

Ťažiskom našich aktivít je Rakúsko a východná Európa - v zahraničí profitujete z našej globálnej aliancie providerov SMW

regionálne + celosvetovo

Pre povolanie interimného manažéra neexistuje žiadny profesijný profil - za to ale odhodlanie riešiť problémy


flexibilne + s orientáciou na úspech

Ponúkame interimných manažérov nielen pre každú pozíciu a každú úlohu, ale aj pre každú fázu vývoja spoločnosti


kompetentne + za skúseností v odbore

Roter Pfeil durch Labyrinth

Odbornosť a skúsenosti ako konkurenčná výhoda

Existujú chvíle, keď nemáte vo Vašej organizácii potrebné prostriedky, aby ste čelili výzvam, ktoré si vyžadujú rýchlo zasiahnuť. V takomto prípade je potrebné sa s nami skontaktovať. My Vám sprostredkujeme manažérov, ktorí poznajú správnu cestu k úspechu bez ohľadu na projekt či úlohu.

Mitarbeiter

Interim manažér: zameraný na implementáciu a výsledky

Naším zámerom je poskytnúť Vám interim manažérov s takými zručnosťami a s takou odbornosťou, akú potrebujete, presne vtedy, keď ich potrebujete. Všetci naši manažéri sú odhodlaní úspešne splniť Vaše úlohy.

Checkboxes

Jasný návod pre úspešnú spoluprácu

Našu zodpovednosť voči klientom berieme veľmi vážne. Váš úspech je naším cieľom. Jasné štruktúry, postupy a dohody sú nevyhnutné, aby Váš projekt bol efektívny, úspešný a včas pripravený.


Váš globálne One-Stop-Shop - 24/7

Nutnosť konať, či už kvôli nečakane uvoľneným pozíciám, expanzným zámerom či nutným reštrukturalizáciám môže nastať rýchlo a vyžaduje rýchly a obozretný zásah - pritom je voľba interimného manažéra často to najlepšie riešenie.


Naši výkonní manažéri, interimní manažéri, projektoví manažéri a experti Vás podporia v dobách zťažených podmienok. Ponúkajú efektívny a flexibilný management na obmedzenú dobu s cieľom zrealizovat strategické a operatívne projekty alebo optimalizizovať business procesy.


P+P Interim Management znamená efektívne a účinné riešenia interimního magementu na vysokých manažérskych pozíciách. Ponúkame našim zákazníkom také vybrané skúsených manažérov na obmedzenú dobu, ktorí sú schopní realizovať úlohy a projekty s maximálnou koncentráciou na dosiahnutie výsledku.


S 2000+ interimními manažérov z nášho P+P PREMIUM POOL® ponúkame manažérske know-how zo všetkých nemecky, česky a slovensky hovoriacich krajín. Náš networking je pre našich zákazníkov zárukou, že pre dané úlohy získajú tých najlepších interimních manažérov, ktorí sú na trhu.


Ďalšie informácie o našej rozsiahlej ponuke a o našej spoločnosti získate na jednej z následujúcich webových stránok.

Vienna

P+P Interim Management GmbH


Prague

P+P Interim Management Czechia s.r.o


P+P Interim Management Slovakia s.r.o