+43 1 994 605 044

Exclusive Partner of the leading global Provider Alliance with 10.000+ Interim Assignments in 40+ countries

Interim manažér nákupu pre strojársku spoločnosť na Slovensku

Objednávateľom bol rakúsky strojársky podnik, ktorý má niekoľko stoviek zamestnancov a viacero výrobných závodov v rôznych krajinách východnej Európy.


Úlohou bolo etablovať procesy nákupu slovenského výrobného závodu na štandardnej medzinárodnej úrovni a preukázať prostredníctvom „vzorových“ projektov, aký potenciál na zlepšenie existuje. Zároveň sa mali dosiahnuť zodpovedajúce úspory v nákupe prostredníctvom rámcových zmlúv s najdôležitejšími dodávateľmi.

 

REALIZÁCIA


Rakúska materská spoločnosť hľadala interim manažéra, ktorý by bol na základe svojich odborných skúseností schopný etablovať procesy v oddelení nákupu na medzinárodnej úrovni v relatívne malom výrobnom podniku, ktorý fungoval hlavne ako vysunutá výroba. Dôležitým predpokladom boli skúsenosti v oblastiach strojárstva, výroba špecifická pre daný projekt a praktická mentalita.


Spoločnosť P+P dokázala do 48 hodín predstaviť vhodného kandidáta, ktorý bol ochotný prevziať túto úlohu na základe čiastočného pracovného úväzku.


Úlohou bolo dosiahnuť zlepšenie strategických i operatívnych procesov v oblasti nákupu. Doterajší vedúci nákupu nezohľadnil existujúce skoky vo výrobe a s tým spojené zmeny v potrebe dodávok materiálu v dodávateľských zmluvách. Dôsledkom toho boli spontánne a drahé doplňujúce nákupy.


Interim manažér vypracoval na základe rozhovorov so všetkými pracovníkmi zapojenými do procesu obstarávania rozsiahlu analýzu skutočného stavu procesného reťazca a poukázal na možnosti optimalizácie štruktúry a procesov.


Interim manažér skombinoval pri svojej práci poznatky ako manažér nákupu so skúsenosťami v oblasti výrobných procesov. Vypracoval konkrétne návrhy na zlepšenie interných postupov od vypracovania dopytu až po rozhovory s dodávateľmi a komunikáciu jednotlivých úsekov. Interim manažér okrem toho pôsobil aj operatívne a dosiahol v jednom „vzorovom“ projekte v krátkodobom horizonte značné úspory.


VÝSLEDOK


Interim manažér od spoločnosti P+P výrazne zlepšil proces koordinácie s výrobou, uzatvoril rámcové ročné zmluvy, zabezpečil možnosť flexibilných odvolávok s dodávateľmi a pre strategicky dôležité výrobky zaviedol možnosť alternatívneho dodávateľa.
V oblasti nákupu materiálu dosiahol ročnú úsporu vo výške viac než 5% a výrazne zlepšil plynulosť dodávok ako aj dodržiavanie dodacích termínov.
Dostavil sa aj ďalší pozitívny účinok: interim manažérovi sa prostredníctvom komunikácie zameranej na dosahovanie cieľov podarilo zabezpečiť lepšiu spoluprácu pracovníkov, zodpovedných za jednotlivé procesy.

0

Address


AT- Vienna

Opening hours

Please arrange an appointment with us via telephone.

Information about Cookies and Data Protection:

This website uses cookies. Cookies are small pieces of text, a web browser stores on the user’s device. They cause no harm.

Cookies that are required for the functionality of the website are set in accordance with Art 6 para. 1 lit b) GDPR (legal basis). All other cookies are only stored providing that you give consent according to Art 6 para. 1 lit a) GDPR (legal basis).


You have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. You are not obliged to give your consent in order to use the website. You can use the website irrespectively of your given, refused or withdrawn consent. However, the functionality of the website may be limited, when you refuse or withdraw your consent.


The offered information on this website is not addressed to children and persons below the age of 16.


To withdraw your consent or to restrict cookies, you have particularly the following possibilities:

Necessary Cookies:

This website could use the following cookies that are essential for operating the website:


Optional cookies for marketing and analysis purposes:


Cookies that are set for marketing and analysis purposes usually are stored longer than for the particular session; the precise storage time can be learned from the guidelines of the respective providers.

Additional information about the utilization of personal data in connection with the usage of this website can be found in our Data Protection Guidelines in accordance with Art 13 GDPR.